Tầm nhìn

Khát vọng trở thành Nhà Phát triển và Môi giới bất động sản danh tiếng tại Việt Nam và toàn khu vực.

Sứ mệnh

Tận tâm tận lực mang đến những sản phẩm chất lượng, dịch vụ đẳng cấp vì tương lai phồn vinh của cộng đồng.

Giá trị cốt lõi

I. TỰ CHỦ

Tập đoàn Khải Hoàn Land tôn trọng và khuyến khích tất cả các thành viên phát huy tinh thần tự chủ đối với công việc của bản thân.

– Tự chủ trong phong cách tư duy.

– Tự chủ trong điều hành – quản lý.

– Tự chịu trách nhiệm cao trước xã hội, cộng đồng.

II. TẬN TÂM

– Tận tâm cống hiến, nỗ lực mang đến những sản phẩm, dịch vụ chất lượng nhất vì lợi ích tối ưu của quý khách hàng.

– Tận tâm trong quan hệ hợp tác, giữ vững uy tín, sẵn sàng là đối tác tin cậy, lâu dài.

– Tận tâm xây dựng môi trường làm việc lý tưởng, chế độ đãi ngộ hấp dẫn nhằm giữ chân và thu hút nhân tài.

III. KẾT NỐI SẺ CHIA

– Kết nối giữa nhân viên với nhau, kết nối giữa nhân viên với cấp lãnh đạo, hình thành tinh thần đoàn kết và tương trợ lẫn nhau.

– Kết nối, sẻ chia, lan tỏa những giá trị nhân văn đến toàn thể cộng đồng.

CƠ CẤU TỔ CHỨC